Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014

Κατάλογος πόλεων και χωριών του Πόντου: Αμάσεια

Αμάσεια 


Αμάσεια 

Αλαμάντσιφλικ 

Αμπατζί 


Γούχαγιαπουλάρ 


Ζάνα 

Ζιερέ 

Σαλαμούρ 
Σάζνταγι 
Σιχλάρια 


Τουζσούζ 


Φουντουκλί 

Περισσότεροι χάρτες της περιοχής της Αμάσειας εδώ: 

Κατάλογος πόλεων και χωριών του Πόντου: Ακ νταγ Μαντέν

 Ακ νταγ Μαντέν 
Ακ νταγ-Μαντέν                

Ακτάς

Αλμαλίκιολου

Απτουραχμανλού 

Γεντίσερ

Γουλούπουαρ

Γούρτινι

Γουσλάδες (Τάλαν, Ιγταλί, Αβραμάντων, Γανταμίρ ή Παυλάντων)

Εβτζί


Καράτζορεν

Κατίκισλα

Κέισερι

Κουλόυκ

Κούσκαγια

Ολούτζα

Ούτσκαγιασί

Πατσατάχ

Παχτσετσίκ

Ποσκιούκ

Σαχνέντερεσί

Σεκίγασι

Τάγντερε 

Τεκέκουνεϊ 

Τέκντερεσί 

Τουργούτ 

Τοχούζ 

Τσιχριτζί

Χαλκατζί

Χορμπούτς


         Περισσότεροι χάρτες της περιοχής του Ακ Νταγ Μαντέν εδώ:
                            
Φωτογραφίες της περιοχής του Ακ Νταγ Μαντέν εδώ:

                              http://geopontos.blogspot.gr/p/blog-page.html